סטודיו ווי בע"מ,  
יודפת  ד.נ. משגב 2018000  

טל: 04-9990390
פקס: 04-9990172
רני: 050-5245886

www.studio-y.co.il

eran@studio-y.co.il
ח.פ.  51-177183-4